Firma

Conel AS ble stiftet 19.11.2011. Vi har mer enn 35 års erfaring i tavlebransjen. Ved inngangen til 2017 er vi 23 ansatte fordelt på administrasjon, prosjektledere og montører. Vi er en godkjent lærlingebedrift gjennom ELFOB, samt medlem av Tavleforeningen. Firmaet er delt inn i tre forretningsområder: Bygg, Industri / Offshore / Ex og Serieproduksjon.

For bedriftens ledelse er kvalitetsstyring et viktig verktøy i den daglige styringen, samt en nødvendighet for å nå bedriftens langsiktige strategiske mål.

Conel AS er sertifisert etter ISO 9001:2008, sertifiseringsorgan DNV-GL. Conel AS tilfredstiller ISO14001/OHSAS18001.

Conel AS produserer Ex tavler, og er en sertifisert tavlebygger av Presafe for Ex d og e.

tavleverksted conel

Politikk/QA/Miljø/HMS

Alle våre leveranser skal oppfylle og helst overgå kundens forventninger. Vi skal være fleksible og kunne tilpasse oss raskt for å dekke kundens behov.

Vi skal levere produkter og tjenester av god kvalitet, til rett tid, slik at vi tilfredsstiller kundens krav, og gjerne overgår kundens forventninger samt overholde myndighetskrav og egenpålagte krav.

Vi måler kundens vurdering av oss, og vi gjennomfører et kontinuerlig forbedringsarbeid som øker kundens tilfredshet og effektiviteten av ledelsessystemet.

Våre leverandører blir fulgt opp iht. til deres kvalitet, HMS og miljø-presentasjon, og oppfordrer til forbedring.

Conel er sertifisert iht. ISO9001, og vårt styringssystem skal være på et nivå som kan sertifiseres iht. ISO14001 (miljø) og OHSAS 18001 (HMS). Vi skal kontinuerlig forbedre kundetilfredshet, arbeidsmiljø og hindre forurensing.

Vi skal jobbe med å sikre god trivsel og redusere sykefravær, samt redusere miljøbelastning av overskuddsmateriell og elektronisk avfall. Vi har nullvisjon mht. skade på personer og feil i våre leveranser.

Vi tar spesielt ansvar for våre ansatte og engasjerer de til å bli gode ansvarsbevisste medarbeidere.

tavleforeningen

startbank

subsea valley

schneider sepp partner conel

tavlebygger dnvgl iso9001

Firma

Conel AS ble stiftet 19.11.2011. Vi har mer enn 35 års erfaring i tavlebransjen. Ved inngangen til 2017 er vi 23 ansatte fordelt på administrasjon, prosjektledere og montører. Vi er en godkjent lærlingebedrift gjennom ELFOB, samt medlem av Tavleforeningen. Firmaet er delt inn i tre forretningsområder: Bygg, Industri / Offshore / Ex og Serieproduksjon.

For bedriftens ledelse er kvalitetsstyring et viktig verktøy i den daglige styringen, samt en nødvendighet for å nå bedriftens langsiktige strategiske mål.

Conel AS er sertifisert etter ISO 9001:2008, sertifiseringsorgan DNV-GL. Conel AS tilfredstiller ISO14001/OHSAS18001.

Conel AS produserer Ex tavler, og er en sertifisert tavlebygger av Presafe for Ex d og e.

tavleverksted conel

Alle våre leveranser skal oppfylle og helst overgå kundens forventninger. Vi skal være fleksible og kunne tilpasse oss raskt for å dekke kundens behov.

Vi skal levere produkter og tjenester av god kvalitet, til rett tid, slik at vi tilfredsstiller kundens krav, og gjerne overgår kundens forventninger samt overholde myndighetskrav og egenpålagte krav.

Vi måler kundens vurdering av oss, og vi gjennomfører et kontinuerlig forbedringsarbeid som øker kundens tilfredshet og effektiviteten av ledelsessystemet.

Våre leverandører blir fulgt opp iht. til deres kvalitet, HMS og miljø-presentasjon, og oppfordrer til forbedring.

Conel er sertifisert iht. ISO9001, og vårt styringssystem skal være på et nivå som kan sertifiseres iht. ISO14001 (miljø) og OHSAS 18001 (HMS). Vi skal kontinuerlig forbedre kundetilfredshet, arbeidsmiljø og hindre forurensing.

Vi skal jobbe med å sikre god trivsel og redusere sykefravær, samt redusere miljøbelastning av overskuddsmateriell og elektronisk avfall. Vi har nullvisjon mht. skade på personer og feil i våre leveranser.

Vi tar spesielt ansvar for våre ansatte og engasjerer de til å bli gode ansvarsbevisste medarbeidere.

tavleforeningen

startbank

subsea valley

schneider sepp partner tavlebygger

tavlebygger dnvgl iso9001