Service

Conel utfører en rekke type serviceoppdrag.

Strømskinner

Conel leverer strømskinner, og er en forhandler av Canalis fra Schneider Electric. Vi utfører både prosjektering og montasje ute på byggeplassen.

service strømskinner tavlebygger

Utskifting av hovedtavler og fordelinger

Vi har hatt helt eller delvis ansvaret for utskifting av tavler. Jobben innebærer riving av gammel tavle inklusiv kildesortering, inntransportering, montering av ny tavle og sluttkontroll. Slike jobber blir utført i tett samarbeid med kunde.

hovedtavle utskiftning service

Generelle serviceoppdrag

Conel utfører service på alle type tavler; nye avganger, kurser, felt, styringer mm.

servicearbeid hovedtavle generelt

Service

Conel utfører en rekke type serviceoppdrag.

Strømskinner

Conel leverer strømskinner, og er en forhandler av Canalis fra Schneider Electric. Vi utfører både prosjektering og montasje ute på byggeplassen.

service strømskinner tavlebygger

Utskifting av hovedtavler og fordelinger

Vi har hatt helt eller delvis ansvaret for utskifting av tavler. Jobben innebærer riving av gammel tavle inklusiv kildesortering, inntransportering, montering av ny tavle og sluttkontroll. Slike jobber blir utført i tett samarbeid med kunde.

hovedtavle utskiftning service

Generelle serviceoppdrag

Conel utfører service på alle type tavler; nye avganger, kurser, felt, styringer mm.

servicearbeid hovedtavle generelt